РЕГЛАМЕНТ

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ

НА УЧИЛИЩНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ІV и VII КЛАС „АНГЛИЙСКИ ЗА ЗНАЕЩИ”

ПЛОВДИВ

2013 – 2014 учебна година

Организатор: Частно училище „Дружба”- гр. Пловдив

 

Състезанието има за цел да стимулира уменията на учениците да прилагат усвоеното в нови занимателни ситуации и среда, да  спомага за развиване на  творческия им потенциал още от  начална училищна възраст, да провокира  интереса към обучението по английски език в училище. Състезанието обхваща теми, както по различните културно-образователни области от ДОИ за учебно съдържание, определено в учебните програми за съответния етап на образование, така и теми от културно-социален характер. Забавният и игрови елемент в него е предназначен за обогатяване на общата култура на участниците и на техните умения за логическо мислене.

 

 І. Общи положения

Училищното състезание  за ученици от ІV и VII клас под наслов  „Английски за знаещи“:

ІІ. Организиране и провеждане

Състезанието по английски език “Английски за знаещи”, организирано от ЧСОУДружба“ – Пловдив ,  ще се проведе на 22.03.2014 г. /събота/ от 10:00 часа за IV клас и от 13:00 часа за VII клас в сградата на училището на бул. „Руски” №18.


Задължения на комисията по организиране и провеждане:

- Изготвя темите и задачите;
- Разработва регламент на състезанието;
- Изработва системата за оценяване;
- Извършва оценяването и класирането на учениците.

До участие в състезанието се допускат  ученици от ІV и VII клас от гр. Пловдив – до 10 ученици от училище, а от областта – до 4 ученици от училище. Квотата за участие е 200 ученици.

Желаещите да участват могат да се запишат на място в училището; на тел.: 032 / 64–46–03 от 9.00 часа до 17.00 часа или на e-mail: plovdiv@drujba.org. Необходимо е да посочат трите имена на участника, учебното заведение от което идва и телефон на лице за обратна връзка. Записване не по-късно от 17:00 часа на 21.03.2014 г.. ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ НЕ СЕ ИЗИСКВА.

Забележка:  Заявките се подават от училищното ръководство и се преустановяват при достигане на пълната квота. В деня на състезанието участниците трябва да носят ученическа книжка или лична карта.

Комисията по организиране и провеждане на състезанието оценява ученическите работи и обявява класирането на участниците до 25 март 2014 г. на адрес: www.drujba.org.  Награждаването на победителите ще се проведе на 27.03.2014 г. от 16:00 часа в сградата на училището – организатор и домакин.

 

ІII. Съдържание на състезанието

Училищен кръг (22.03.2014 г.)

  1. Състезанието се провежда чрез писмена самостоятелна работа;
    1. Продължителност – 90 мин.;

 

IV. Оценяване и класиране

 

Проверката, оценката  и класирането на ученическите писмени работи се извършва по предварително зададени критерии от комисия, назначена със заповед на директора на ЧСОУ „Дружба“ – Пловдив, в която се определят техния състав и задължения.

 

V. Награждаване на участниците

1. Победителите ще получат следните награди:

     - Първо място – видео камера;
     - Второ място – таблет;
     - Трето място – велосипед;
     - Четвърто място – фотоапарат;
     - Пето място – музикален плейър;
     - Класиралите се от VI-то до XV-то място –предметни награди.

2.  Сертификат за участие и награди за всички участници.